Novels
 • Ek Mahilar Chhobi (1959)
 • Anupam Din (1962)
 • Simana Chhariye (1964)
 • Neel Dangshon (1981)
 • Smritimedh (1986)
 • Mrigayay Kalakshep (1986)
 • Stabdhatar Anubad (1987)
 • Ek Juboker Chhayapath (1987)
 • Swapna Sankranta (1989)
 • Brishti O Bidrohigon (1996)
 • Baro Diner Shishu (1989)
 • Banabala Kichu Taka Dhar Niyechhilo (1989)
 • Trahi (1989)
 • Tumi Sei Tarbari (1986)
 • Kayekti Manusher Sonali Jouban (1989)
 • Shreshtho Uponyas (1990)
 • Nirbasita (1990)
 • Nishiddha Loban (1990)
 • Khelaram Khele Ja (1991)
 • Megh O Machine (1991)
 • Iha Manush (1991)
 • Mahashunye Poran Master
 • Dwitiya Diner Kahini
 • Balikar Candrojan
 • Ayna Bibir Pala
 • Kaldharma
 • Duratwa
 • Na Jeyo Na
 • Onya Ek Alingan
 • Ek Mutho Janmabhumi
 • Bukjhim Bhalobasa
 • Acena
 • Alor Jonyo
 • Rajar Sundari
 • Gupta Jibon Prakashya Mritu
 • Chokebazi
 • Duder Galase Nil Machi
 • Jesmin Road
 • Khelaram Khele Ja
Stories
 • Tash (1954)
 • Seet Bikel (1959)
 • Rokto Golap (1964)
 • Anonder Mrittu (1967)
 • Collected Short Stories (2006)